Regression – flera aspekter av ditt högre Jag

Vad innebär en regressionshypnos?
Har vi verkligen upplevt tidigare existenser än den vi lever i nu?
Hur vet man att det man upplever under regressionen är sant?

Dessa frågor, och några till, ska jag svara på här nedan.

Frågan om tidigare och flera livsexistenser är intressant och kontroversiell.
För många människor är detta otänkbart. Vi dör och hamnar i myllan. Vi gör det vi kan i detta liv och har bara en chans, är en utbredd uppfattning.

I vissa religioner är det en fastslagen sanning att man lever vidare (och till och med får sona sina synder i kommande existenser och/eller blir belönad för sina välgärningar). Medan man i andra trossystem har uppfattningen om att man visserligen lever vidare på något vis (kanske i himlen) men nödvändigtvis inte på den här planeten.

Hur det än förhåller sig med den saken kan man ändå konstatera att åtskilliga fall av regressionsterapier har hjälpt människor släppa gamla rädslor och mönster, övervinna hinder och komma till ro i sinnet.

Hur vet man att det är sant? Vem kan säga att det jag upplever under regressionen är rätt och riktigt? Jag kommer inte tala om för dig att så är fallet.

Att det finns flera aspekter av jaget är numera en accepterad sanning.
Det är faktiskt inte heller så viktigt om det är sant eller ej.
Om det du upplever är fantasier men ändå kan hjälpa dig överkomma till synes olösliga problem eller hinder – så är ändå resultatet av regressionen lyckat – oavsett hur du lyckades lösa dina problem.

Hur går en Regressionshypnos till? Vad är det som händer mentalt?
Inledningsvis får du berätta om dig själv och vilka hinder och problem du önskar överkomma.
Sedan vägleder jag dig in i en djup avslappning. När du når Theta-stadiet, den medvetandenivå vi befinner oss i mellan sömn och alert uppmärksamhet, så får du göra ett antal mentala uppgifter för att hitta fram till just den existens/existenser som är viktig för det tidigare nämnda sammanhanget.

Theta-stadiet är det stadie där vi har våra målande bilder, fantasier, djupt lärande och åtkomst till gränslösa dimensioner. Man kan mäta med en EEG-maskin hur hjärnvågorna saktar ner till Theta-medvetande och går så långsamt så vi nästan hamnar i gränsen till Deltasömn, där hjärnvågorna går som allra långsammast.

Du kan känna dig fullständigt trygg med din inre resa då jag leder dig som en vägvisare genom ditt inre landskap och finns till hands för att stötta dig om du av någon anledning behöver ha hjälp eller avbryta upplevelsen.
De allra flesta som genomgår en regression känner efteråt att det både känns naturligt och på samma gång förvånansvärt om de upplevelser man gör under regressions-resan bortom denna nuvarande existens. I fantasi eller verklighet…

Är du också nyfiken på att göra ditt livs resa inåt?
Kontakta mig för mer info och/eller tidsbokning: info@tidigareliv.se / 070-775 70 52